Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020

Líderstvo – Odbornosť – Vízia – Efektívnosť v regióne Timok

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku

Dobré spravovanie rozvoja regiónov – výzva pre Slovensko

Audit pripravenosti prihraničných oblastí s Ukrajinou na rozvoj s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu

Predpoklady pre optimálne fungovanie regionálnej samosprávy v oblasti manažmentu rozvojových procesov na svojom území

Audit pripravenosti prihraničných oblastí s Ukrajinou na rozvoj s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu

Prečo nie je v súčasnosti regionálna samospráva na Slovensku kľúčovým hráčom v regionálnom rozvoji?