Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Inak o komunálnom rozvoji

Téma

Typ

Rok

2012

Popis

Úloha KRI: Odborná garancia vybraných tém a ich doručenie

Realizátor: Fakulta Verejnej správy, UPJŠ

Doba trvania: január 2012 – november 2012

Financovanie: Nadácia Tatrabanky – Grantový program „Kvalita vzdelávania“

Dosiahnutý výsledok:

Zvýšená využiteľnosť poznatkov získaných na predmete Komunálna politika inováciou jeho formy a obsahu z hľadiska najnovších vedeckých poznatkov a potrieb praxe s dôrazom napr. na tému dobré spravovanie (good governance) na komunálnej úrovni z hľadiska zvýšenia dynamiky socio-ekonomického rozvoja územia a ďalšie vybrané moderné prístupy k spravovaniu rozvoja, ktorú študentom priblížili experti KRI.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava