Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020

Téma

Typ

Rok

2011

Popis

Úloha KRI: odborné vedenie procesu aktualizácie a zostavenie finálneho dokumentu

Partneri: mesto Spišská Nová Ves

Doba trvania: máj 2010 – marec 2011

Financovanie: rozpočet mesta Spišská Nová Ves

Dosiahnutý výsledok:

Vypracovaný komplexne aktualizovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves. Cieľom použitej metodiky bolo, aby vznikol rozvojový plán, ktorý je výsledkom systematického, odborného, otvoreného a participatívneho procesu, do ktorého boli zahrnuté, okrem faktografických poznatkov, aj osobná a inštitucionálna znalosť lokálneho prostredia. Dňa 16.6.2011 poslanci mestského zastupiteľstva dokument schválili.

Ako symbol Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves bol zvolený strom, ktorý ilustruje štruktúru, logiku a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými prioritami, ako aj ich dopadmi v oblasti rozvoja mesta.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava