Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Líderstvo – Odbornosť – Vízia – Efektívnosť v regióne Timok

Téma

Typ

Rok

2011

Popis

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu

Partneri: RARIS – Regionálna rozvojová agentúra pre východné Srbsko

Doba trvania: január 2010 – jún 2011

Financovanie: oficiálna rozvojová pomoc SR (Štátny rozpočet SR)

Celková projektová čiastka: € 130 340

Dosiahnuté výsledky:

Zvýšená pripravenosť verejnej správy a podporných inštitúcií regiónu Timok na nové výzvy v oblasti regionálneho rozvoja z pohľadu implementácie nového Zákona o regionálnom rozvoji ako aj prístupového procesu Srbska do EÚ. V rámci projektu bolo vytvorené spoločné rozvojové smerovanie regiónu v podobe Komplexnej rozvojovej stratégie regiónu Timok ako aj nastavenie koncepčného a efektívneho prístupu k jej realizácii.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava