Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Klimatická zmena – výzva pre lokálny rozvoj na Slovensku

Téma

Typ

Rok

2012

Popis

Publikácia je určená hlavne samosprávam miest, ale aj ostatnej verejnej správe a organizáciám, ktoré musia, resp. budú musieť reagovať na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni.

Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2012.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí