Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Rozvojový plán Slovensko – Východ

Manuál tvorby regionálnych operačných programov – Ikaros

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava

Strategické akčné plány a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Michalovce 2006-2015 

Prípadová štúdia z procesu plánovania rozvoja mesta Rožňava – projekt KAPSA

Plánovanie regionálneho rozvoja v „zaostávajúcich“ regiónoch – príklad zo Slovenska