Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava 2015-2020

Spravovanie rozvoja regiónov – príklad Slovenska

Adaptácia na zmenu klímy – naliehavá úloha miest

Prepájanie rozvoja miest s adaptáciou na zmenu klímy

Climate Change Kick-off

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 2014-2020

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy

Približovanie sa štandardom EÚ cez rozvoj rurálneho turizmu v regióne Timok

Inak o komunálnom rozvoji