Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Audit pripravenosti prihraničných oblastí s Ukrajinou na rozvoj s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu

Téma

Typ

Rok

2009

Popis

Partneri: Karpatská nadácia Slovensko, Karpatská nadácia Ukrajina

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu

Doba trvania: január 2009 – september 2009

Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus, štátny rozpočet SR

Dosiahnuté výsledky:

Posúdené nedostatočnosti v pripravenosti prihraničných oblastí Slovenska s Ukrajinou pre rozvoj, ako aj identifikovaný potenciál a príležitosti a definované konkrétne odporúčania pre zvýšenie dynamiky rozvoja v oblastiach personálnych kapacít, rozvojových stratégií, nástrojov a procesov na podporu rozvoja tohto regiónu.

Podrobnejšie informácie nájdete v súhrnnej správe z prieskumu:

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava