Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2008-2016

Efektívny manažment ako nástroj pre rozvoj školy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Miestne centrum pre rozvoj v regióne Knjaževac

Pripravenosť mesta Košice na rozvoj – Rozvojový audit

Rozvojový audit mesta Spišská Nová Ves

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske 2008-2015

Sú mestá pripravené na zvýšenie dynamiky rozvoja svojho územia?

Hodnotenie pripravenosti miest na rozvoj – rozvojový audit