Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Dobré spravovanie rozvoja regiónov – výzva pre Slovensko

Téma

Typ

Rok

2010

Popis

Publikácia je výstupom projektu GOVERNANCE. Adresuje pomerne špecifickú výzvu a to prepojenie dvoch doteraz oddelene stojacich a riešených tém, regionálneho rozvoja a spravovania. Určená je predovšetkým pre volených a výkonných reprezentantov regionálnych samospráv, ako aj ďalších aktérov rozvoja v regióne, vrátane vysokých škôl.

Bauer, R., Knežová, J., Kozlayová, A., Šteiner, A., Záborská, Z.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2010. ISBN 978-80-970368-0-5

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava