Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Predpoklady pre optimálne fungovanie regionálnej samosprávy v oblasti manažmentu rozvojových procesov na svojom území

Téma

Typ

Rok

2009

Popis

Príspevok prezentovaný a zverejnený v zborníku z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Stredoeurópska konferencia – regionálna ekonomika a politika, Košice.

Šteiner, A., Kozlayová, A., Lepeňová, E., Schvalb, M.; In: Central European Conference in Regional Science, 2009.

Zobraziť alebo stiahnuť PDF

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava