Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Hlavné smery rozvoja stredného odborného školstva na Východnom Slovensku

Východné Slovensko ako znalostný región?

Stratégia pre udržateľný rozvoj na miestnej úrovni vo vidieckej oblasti Slovenského krasu – Regióny 21+

Integrovanie a koordinácia aktivít rozvoja susedských regiónov

Regionálny rozvojový program pre región Slovensko-Východ

Vidiecke cezhraničné centrum pre podporu rozvoja podnikania v cestovnom ruchu v obci Dlhá Ves

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy 2006-2015

Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko-Východ

Rozvojový plán Slovensko – Východ