Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku

Hlavné smery rozvoja stredného odborného školstva na Východnom Slovensku

Východné Slovensko ako znalostný región?

Stratégia pre udržateľný rozvoj na miestnej úrovni vo vidieckej oblasti Slovenského krasu – Regióny 21+

Integrovanie a koordinácia aktivít rozvoja susedských regiónov

Regionálny rozvojový program pre región Slovensko-Východ

Vidiecke cezhraničné centrum pre podporu rozvoja podnikania v cestovnom ruchu v obci Dlhá Ves

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy 2006-2015

Integrovaná štúdia podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko-Východ