Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán mesta Martin

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

LIFE DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

LIFE TreeCheck: Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase klimatickej krízy

Klimatická stratégia mesta Malacky

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2021 – 2030 (2035)