Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Kontakt

Tu nás zastihnete

KRI – Inštitút pre klímu a rozvoj
Moyzesova 46, 040 01 Košice
Slovenská republika
tel.: 055/7994920
kri@kri.sk
www.kri.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 355 64 229
DIČ: 202 192 7644
Číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2377 0692

RNDr. Andrej Šteiner, PhD.

predseda Výkonnej rady a štatutár KRI

0908 729 845
steiner@kri.sk

Mgr. Michal Schvalb

výkonný riaditeľ a štatutár KRI

0917 996 255
schvalb@kri.sk

Mgr. Zuzana Jarošová

0919 286 667
jarosova@kri.sk

Mgr. Karin Kernerová

0915 626 871
kernerova@kri.sk

Ing. Petronela Zahurancová

0911 248 721
zahurancova@kri.sk

Mgr. Marián Murajda

murajda@kri.sk