Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Záznam z konferencie: PREČO MUSIA MESTÁ REAGOVAŤ NA ZMENU KLÍMY

Záznam z konferencie: NÁSTROJE TVORBY MESTSKEJ KLIMATICKEJ POLITIKY

Mestá – kľúčový aktér riešenia klimatickej krízy

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy obce Spišská Teplica

Turizmus a zmena klímy v Národnom parku Slovenský raj

Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov

Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy obce Kladzany

Budovanie kapacít regiónu V4 v téme adaptácie na zmenu klímy