Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Adaptačná stratégia mesta Hlohovec

Náučné video: NOVÉ PARADIGMY ROZVOJA ÚZEMIA MESTA V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

Záznam seminára: Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy 

Záznam z workshopu: Nástroje a bariéry adaptačného procesu v mestách

Nové paradigmy rozvoja územia v kontexte zmeny klímy

Dobré mestské klimatické politiky

Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR

Záznam z webinára UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) II.časť

Záznam z webinára: UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) I.časť