Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam z webinára UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) II.časť

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

Obsah webinára:
– Zmena klímy, jej prejavy a dopady v sídelnom prostredí Slovenska (Jozef Pecho, klimatológ, SHMÚ) /08:57/
– Aktuálny stav pripravenosti miest v SR (Andrej Šteiner, expert KRI) /30:10/
– Plánovanie rozvoja mesta vo svetle zmeny klímy: výhody a nevýhody prístupov tzv. kompaktného, fragmentovaného či extenzívneho mesta (Martin Jerguš, špecialista na územné plánovanie, Útvar hlavného architekta mesta Košice) /50:15/
– Nástroje a opatrenia miest s dôrazom na proces územného plánovania v kontexte reakcie na zmenu klímy (Tomáš Guniš, projektovo-architektonický špecialista) /1:12:45/
  Moderuje: Pavol Stano

Webinár bol realizovaný ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR ako súčasť Klimatických dní miest organizovaných Karpatským rozvojovým inštitútom.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí