Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam z webinára UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) II.časť

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

Obsah webinára:
– Zmena klímy, jej prejavy a dopady v sídelnom prostredí Slovenska (Jozef Pecho, klimatológ, SHMÚ) /08:57/
– Aktuálny stav pripravenosti miest v SR (Andrej Šteiner, expert KRI) /30:10/
– Plánovanie rozvoja mesta vo svetle zmeny klímy: výhody a nevýhody prístupov tzv. kompaktného, fragmentovaného či extenzívneho mesta (Martin Jerguš, špecialista na územné plánovanie, Útvar hlavného architekta mesta Košice) /50:15/
– Nástroje a opatrenia miest s dôrazom na proces územného plánovania v kontexte reakcie na zmenu klímy (Tomáš Guniš, projektovo-architektonický špecialista) /1:12:45/
  Moderuje: Pavol Stano

Webinár bol realizovaný ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR ako súčasť Klimatických dní miest organizovaných Karpatským rozvojovým inštitútom.

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy