Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Najlepšie adaptačné príklady z krajín Vyšehradskej štvorky

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja slovenských obcí 2015-2016

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec 2016-2020

Náučné video: Adaptácia na dopady zmeny klímy – bezodkladná úloha samospráv

Náučné video: Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni

Reakcia na zmenu klímy v sídelnom prostredí

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2015-2020