Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam z webinára: UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) I.časť

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

Obsah webinára:

– Systémový prístup miest k adaptácii na dopady zmeny klímy (Michal Schvalb, expert KRI) /06:20/

– Plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v urbánnom prostredí s príkladmi z praxe (Zuzana Hudeková, krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy) /18:00/

– Význam krajinného plánovania pri tvorbe urbánneho prostredia v kontexte zmeny klímy s príkladmi z praxe (Anna Dobrucká, krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň) /46:20/

– Transformácia výstavby a renovácie budov ako reakcia na zmenu klímy (Ľubica Šimkovicová, špecialistka na udržateľnú architektúru a pasívne budovy, iEPD) /1:12:00/

Moderuje: Andrej Šteiner

Webinár bol realizovaný ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR ako súčasť Klimatických dní miest organizovaných Karpatským rozvojovým inštitútom.

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy