Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam z webinára: UVEDOMELÍ URBANISTI A ARCHITEKTI NA ČELE PROCESU ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY) I.časť

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

Obsah webinára:

– Systémový prístup miest k adaptácii na dopady zmeny klímy (Michal Schvalb, expert KRI) /06:20/

– Plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v urbánnom prostredí s príkladmi z praxe (Zuzana Hudeková, krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy) /18:00/

– Význam krajinného plánovania pri tvorbe urbánneho prostredia v kontexte zmeny klímy s príkladmi z praxe (Anna Dobrucká, krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň) /46:20/

– Transformácia výstavby a renovácie budov ako reakcia na zmenu klímy (Ľubica Šimkovicová, špecialistka na udržateľnú architektúru a pasívne budovy, iEPD) /1:12:00/

Moderuje: Andrej Šteiner

Webinár bol realizovaný ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR ako súčasť Klimatických dní miest organizovaných Karpatským rozvojovým inštitútom.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí