Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

S cieľom pomôcť mestským samosprávam zorientovať sa a napomôcť pri výbere správnych opatrení zostavil tím expertov „Katalóg vybraných adaptačno-mitigačných opatrení pre urbanizované územie”. Dokument ponúka prehľadný popis odporúčaných opatrení pre mestské prostredie, ktorý prispeje k lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov mitigácie, adaptácie a biodiverzity. Toto systémové prepojenie je v súlade s požiadavkami novej stratégie EÚ pre adaptáciu „Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy“prijatej Európskou komisiou 24.2.2021. Zároveň napomôže samosprávam pri hľadaní správnych opatrení na správne miesto a ponúkne aj prehľad vhodnej doplnkovej literatúry.

Na vypracovaní Katalógu sa podieľali odborníci z Karpatského rozvojového inštitútu, Košice; Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves; CI2, Praha; Inštitútu pre pasívne domy, Bratislava a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Bratislava v rámci medzinárodného projektu DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí