Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam z konferencie: PREČO MUSIA MESTÁ REAGOVAŤ NA ZMENU KLÍMY

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

V spolupráci s Úniou miest v rámci Klimatických dní miest KRI zorganizoval online konferenciu na tému „Prečo musia mestá reagovať na zmenu klímy“.

Obsah:
– Úvod (Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút)
– Klimatická politika ako nevyhnutná súčasť rozvoja mesta – zásady a princípy pre zostavenie Dobrej mestskej klimatickej politiky (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút) /5:35/
– Aktuálny národný strategický rámec pre klimatický proces v mestách (Lenka Chocholová, Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR) /36:45/
– Sociálne aspekty reakcie na zmenu klímy v mestách (Richard Filčák, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV) /56:30/
– Súčasný stav procesu reakcie na zmenu klímy v slovenských mestách nad 20.000 obyvateľov (Pavol Stano, Karpatský rozvojový inštitút) /1:25:20/
– Reakcia miest v Českej republike na zmenu klímy – história, súčasný stav a trendy (Mirek Lupač, Agentúra Koniklec, Praha) /1:51:15/
– Diskusia /2:12:10/

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí