Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Portfólio

Filters
Téma

Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030) – Informačná brožúra

Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy (2022-2030)

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest

Aby mesto nepálilo – Plánovanie na úrovni miest (informačná brožúra)

Verejná reakcia na podcast o zmene klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Prednášky na Prešovskej univerzite

Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice

Adaptačná stratégia mesta Hlohovec