Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov

Téma

Typ

Rok

2018

Popis

Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov

Úloha KRI:  vypracovanie dokumentu
Doba trvania: marec 2018 – september 2018
Financovanie: Rozpočet mesta Prešov

Základná stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Prešov je rámcovým dokumentom, ktorý poskytuje prvotné východiská a návrhy riešení, ku ktorým by mesto malo smerovať v dlhodobom horizonte. Zrealizované hodnotenie zraniteľnosti poukázalo na charakter problémov, ktorými sa Prešov v rámci reakcie na negatívne dopady zmeny klímy musí zaoberať. Načrtlo aj konkrétne mestské lokality, ktoré sú najviac ohrozené.

Pozrite si celý dokument:

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí