Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy obce Spišská Teplica

Téma

Typ

Rok

2018

Popis

Úloha KRI: vypracovanie Lokálnej adaptačnej stratégie 

Partner: obec Spišská Teplica

Doba trvania: máj 2017 – september 2017

Financovanie: rozpočet obce (cez Program obnovy dediny)

Dosiahnutý výsledok:

Vypracovaná Lokálna adaptačná stratégia, ktorou sa Spišská Teplica zaradila medzi prvé obce na Slovensku, ktoré túto problematiku riešia na systémovej úrovni. Adaptačná stratégia obce je hlavne zameraná na identifikáciu miest, ktorými sa treba zaoberať v súvislosti s rozpoznanými negatívnymi dopadmi zmeny klímy. Zároveň prihliada na to, aby okrem realizovaných adaptačných opatrení, boli všetky ďalšie činnosti v oblasti plánovania či rozhodovania v obci  v súlade s Adaptačným plánom. Tento dokument vytvára predpoklad v obci nie len na systematické vysporiadanie sa s negatívnymi dopadmi zmeny klímy a dlhodobom kontexte na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov. Je aj nevyhnutým podkladom pre získanie externých zdrojov, keďže adaptácia na zmenu klímy je jednou z kľúčových tém rôznych domácich či medzinárodných finančných schém, dotačných programov a pod.
Celý dokument si môžete pozrieť na stránkach obce.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí