Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Mestá – kľúčový aktér riešenia klimatickej krízy

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

Sprievodca procesom tvorby mestskej klimatickej politiky

Karpatský rozvojový inštitút 2020

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí