Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Turizmus a zmena klímy v Národnom parku Slovenský raj

Téma

Typ

Rok

2018

Popis

Úloha KRI: odborné vedenie a riadenie projektu

Partner: Oblastná organizácia cestovného ruchu SLOVENSKÝ RAJ & Spiš

Doba trvania: december 2017 – marec 2018

Financovanie: Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

Dosiahnuté výsledky:

Vytvorené predpoklady pre systematickú reakciu aktérov rozvoja cestovného ruchu na dopady zmeny klímy, ktoré ohrozujú, ale aj vytvárajú príležitosť pre inováciu súčasnej ponuky cestovného ruchu, ako aj pre vytvorenie nových produktov a služieb, majúcich priamy vplyv na udržanie a vytvorenia nových pracovných miest v Národnom parku Slovenský raj.

Pozrite si prípadovú štúdiu:

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí