Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam z konferencie: NÁSTROJE TVORBY MESTSKEJ KLIMATICKEJ POLITIKY

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

V spolupráci s Úniou miest v rámci Klimatických dní miest zorganizoval KRI online konferenciu na tému „Nástroje tvorby mestskej klimatickej politiky“.

Obsah:
– Úvod (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút) 
– Inovatívne prístupy k hodnoteniu dopadov vĺn horúčav v mestách na príklade Košíc (Zuzana Jarošová, Karpatský rozvojový inštitút a Juraj Holec, Slovenský hydrometeorologický ústav) /5:55/
– Ako hodnotiť bilanciu CO2 v mestskom prostredí (Josef Novák, CI2 Praha) /31:31/
– Ako oslovovať verejnosť v procese reakcie miest na zmenu klímy (Miriam Šebová, Technická univerzita Košice) /50:51/
– Ako účinne podporiť mestá pri tvorbe a implementácii mestských klimatických politík (Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút) /1:16:25/
– Podpora tvorby a implementácie MVKP v agende Únie miest Slovenska (Jana Červenáková, Únia miest Slovenska) / 1:28:15

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí