Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu v mestách SR

Téma

Typ

Rok

2020

Popis

Úloha KRI: manažment a odborné vedenie projektu

Doba trvania: september 2019 – august 2020

Financovanie: projekt je podporený z Kohézneho fondu, prostredníctvom OP Kvalita životného prostredia

Celkový rozpočet projektu: € 63 000

Urbanisti a architekti hrajú prostredníctvom urbanizmu a územného plánovania kľúčovú úlohu v reakcii miest na dopady zmeny klímy. Preto sme cielene zvýšili ich informovanosť o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy na mestá a o možnostiach proaktívnej adaptácie. Najmä prostredníctvom špecializovanej publikácie, odborno-diskusných webinárov a informačného videa.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí