Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Prednášky na Prešovskej univerzite

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

V období rokov 2013-2021 sme viedli na Fakulte humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky povinne voliteľný predmet „Dobré spravovanie rozvoja územia“. Doručené prednášky sa dotýkali prepojenia teoretických poznatkov s ich využiteľnosťou v praxi. Témy, ktorým sme sa venovali, zahŕňali: Plánovanie rozvoja územia – východiská a praktický príklad; Globálne riziká a plánovanie rozvoja územia; Adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni; Príprava a realizácia úspešného projektu pre podporu rozvoja územia.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava