Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam z workshopu: Nástroje a bariéry adaptačného procesu v mestách

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

PROGRAM:
Komplexný adaptačný proces (M. Schvalb, KRI)
   • Hodnotenie zraniteľnosti ako nástroj pre prípravu adaptačného plánu
   • Možnosti využitia územného hodnotenia zraniteľnosti pre selekciu území, ktorými je potrebné sa prioritne zaoberať
Hodnotenie adaptačných opatrení (T. Baďura, Czech Globe)
   • Aká je hodnota adaptačných opatrení?
   • Súčasné možnosti ekonomického hodnotenia a príklady z Prahy
Ako vnímajú adaptáciu aktéri a spoločnosť? (S. Vaňo, Czech Globe)
   • Príležitosti a výzvy adaptačného plánovania v stredoeurópskych mestách
   • Akú adaptáciu v mestách ľudia podporujú a prečo – výsledky prieskumu v štyroch krajinách strednej Európy

Workshop sa konal v rámci projektu LIFE TreeCheck: Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy