Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Nové paradigmy rozvoja územia v kontexte zmeny klímy

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

Publikácia je určená ako pomôcka urbanistom, územným plánovačom či architektom, ktorí sa vydali, resp. hodlajú vydať cestou proaktívneho zapojenia sa do procesu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti a obývateľnosti miest.

Publikácia bola zostavená v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR“ podporeného Kohéznym fondom prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí