Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Náučné video: NOVÉ PARADIGMY ROZVOJA ÚZEMIA MESTA V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

Video poukazuje na dopady zmeny klímy na slovenské mestá a na potrebu zmeny paradigmy v územnom rozvoji, urbanizme a architektúre pre prispôsobenie sa slovenských miest meniacim sa klimatickým podmienkam. Video je spracované formou výpovedí špecialistov a expertov z oblastí klimatológie, územného plánovania, zelenej infraštruktúry a architektúry.

Obsah videa:
– Odborné sprievodné slovo: Jozef Pecho (klimatológ), Martin Jerguš (urbanista)
– Zmena v pohľade na zelono-modrú infraštruktúru (Anna Dobrucká)
– Zmena v územnom plánovaní (Zuzana Hudeková)
– Zmena v nastavení legislatívy a motivačných nástrojoch (Tomáš Guniš)
– Zmena v starostlivosti o zeleň (Zuzana Hudeková)
– Zmena v regulácii krajiny v okolí mesta (Tomáš Guniš)
– Zmena v udržateľnej architektúre budov (Ľubica Šimkovicová)

Video vznikol v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR.“

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí