Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam seminára: Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy 

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

Témy:
– Výhody a limity kompaktného mesta vo svetle zmeny klímy
– Výhody a limity extenzívneho mesta vo svetle zmeny klímy
– Lipská charta vo svetle reakcie na zmenu klímy
– Urbánna agenda pre EÚ – partnerstvo pre klimatickú adaptáciu

Uvedenie do tém:
– Ing. arch. Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
– Ing. arch. Tomáš Guniš (projektovo architektonický špecialista)
– Ing. arch. Erika Horanská (špecialistka na rámcové podmienky mestského rozvoja)

Seminár sa konal v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR.“

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí