Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Téma

Typ

Rok

2023

Popis

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu

Doba trvania: apríl 2023 – december 2023

Financovanie: rozpočet mesta Kežmarok

V súčasnosti prebieha spracovanie dokumentu.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava

Strategické akčné plány a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni