Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2021 – 2030 (2035)

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu
Doba trvania: apríl 2021 –  máj 2022
Financovanie: rozpočet mesta Spišská Nová Ves

Pozrite si vizualizáciu rozvojových oblastí a priorít rozvoja SNV:

Celý dokument je k dispozícii na stránkach mesta Spišská Nová Ves.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava