Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Klimatická stratégia mesta Malacky

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu

Doba trvania: 2021 – 2022

Financovanie: rozpočet mesta Malacky

Unikátnosť Klimatickej stratégie mesta Malacky spočíva v tom, že ako prvá na Slovensku prepája procesy adaptácie a mitigácie do takej miery, aby sa realizoval koherentný a synergický proces a to tak v rovine identifikácie spoločných cieľov a programov, spoločných mitigačno-adaptačných opatrení, v spoločnom inštitucionálnom usporiadaní pri implementácii Klimatickej stratégie, ako aj pri spoločnej efektívnejšej alokácií zdrojov.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí