Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Klimatická stratégia mesta Malacky

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu

Doba trvania: 2021 – 2022

Financovanie: rozpočet mesta Malacky

Unikátnosť Klimatickej stratégie mesta Malacky spočíva v tom, že ako prvá na Slovensku prepája procesy adaptácie a mitigácie do takej miery, aby sa realizoval koherentný a synergický proces a to tak v rovine identifikácie spoločných cieľov a programov, spoločných mitigačno-adaptačných opatrení, v spoločnom inštitucionálnom usporiadaní pri implementácii Klimatickej stratégie, ako aj pri spoločnej efektívnejšej alokácií zdrojov.

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy