Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

LIFE TreeCheck: Zmierňovanie efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej infraštruktúry

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Úloha KRI: odborná participácia na riešení projektu a odborné vedenie vybraných aktivít projektu

Nositeľ projektu: Nadace Partnerství, Brno (CZ)

Ďalší partneri projektu: CzechGlobe (CZ); Ekotoxa (CZ); SAFE TREES (CZ); Őkotárs Alapítvány, Budapešť, (HU); LEMITOR (PL)

Doba realizácie: september 2018  – august 2022

Financovanie: Program Európskej únie LIFE – Ochrana klímy a národné spolufinancovanie

Projekt LIFE TreeCheck pomáha zmierňovať nepriaznivé dôsledky vplyvov zmeny klímy v stredoeurópskych mestách – najmä v súvislosti so stále častejšími vlnami horúčav a následným prehrievaním miest – posilňovaním všetkých foriem zelenej infraštruktúry všade tam, kde je to možné.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na www.lifetreecheck.eu.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí