Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptačný plán mesta Martin

Téma

Typ

Rok

2023

Popis

Úloha KRI: vypracovanie dokumentu

Doba trvania: október 2022 – február 2024

Financovanie: rozpočet mesta Martin

V súčasnosti prebieha spracovanie dokumentu.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí