Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Téma

Typ

Rok

2023

Popis

Úloha expertov KRI: vypracovanie dokumentu

Doba trvania: 2022 – 2023

Celý dokument si môžete pozrieť tu.

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy