Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Rozvojový audit mesta Spišská Nová Ves

Téma

Typ

Rok

2007

Popis

Úloha KRI: realizácia auditu

Doba trvania: august 2007 – september 2007

Financovanie: rozpočet mesta Spišská Nová Ves

Dosiahnuté výsledky:

Odporučené kroky pre zlepšenie pripravenosti mesta na rozvoj v oblasti kvality rozvojového plánu mesta ako výsledku auditu dokumentu z hľadiska jeho konzistentnosti, aktuálnosti a využiteľnosti pre prípravu rozvojových projektov mesta.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava