Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Audit pripravenosti prihraničných oblastí s Ukrajinou na rozvoj s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu

Téma

Typ

Rok

2009

Popis

Posúdené nedostatočnosti v pripravenosti prihraničných oblastí Slovenska s Ukrajinou pre rozvoj, ako aj identifikovaný potenciál a príležitosti a definované konkrétne odporúčania pre zvýšenie dynamiky rozvoja v oblastiach personálnych kapacít, rozvojových stratégií, nástrojov a procesov na podporu rozvoja tohto regiónu.

Lepeňová, E., Schvalb, M., Šteiner, A., Kozlayová, A.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2009.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava