Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Efektívny manažment ako nástroj pre rozvoj školy

Téma

Typ

Rok

2008

Popis

Úloha KRI: Manažment projektu a odborné vedenie projektu

Partneri: ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Spišská Nová Ves; SOU Dopravné, Košice; Košický a Prešovský samosprávny kraj; Metodické pedagogické centrum, Prešov

Doba trvania: október 2006 – september 2008

Financovanie: Európsky sociálny fond

Dosiahnuté výsledky:

Vytvorený, pilotne otestovaný a Akreditačnou komisia Ministerstva školstva Slovenskej republiky akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania pracovníkov stredných škôl „Efektívny manažment ako nástroj na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti na trhu vzdelávania“ a zlepšené kapacity  účastníkov pilotného testovania. Podkladom pre zostavenie vzdelávacieho programu pre manažment stredných odborných škôl boli aj scenáre možného vývoja stredného odborného školstva – Hlavné smery rozvoja stredného odborného školstva na Východnom Slovensku.

„Projekt spolufinancovaný Európskou Úniou.“

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava