Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Téma

Typ

Rok

2008

Popis

Úloha KRI: odborné vedenie procesu aktualizácie a zostavenie finálneho dokumentu

Doba trvania: október 2007 – apríl 2008

Financovanie: rozpočet mesta Košice

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava

Strategické akčné plány a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni