Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2008-2016

Téma

Typ

Rok

2008

Popis

Úloha KRI: odborné vedenie procesu

Partneri: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prešov, Prešovský samosprávny kraj

Doba trvania: august 2007 – marec 2008

Financovanie: rozpočet PSK

Dosiahnuté výsledky:

Zostavený rozvojový dokument na obdobie 2008-2016, ktorý definuje prioritné smerovanie rozvoja regiónu vo všetkých strategických oblastiach, ktoré rozhodujúcim spôsobom vplývajú na kvalitu života občanov kraja v súlade so záujmami ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava