Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Miestne centrum pre rozvoj v regióne Knjaževac

Téma

Typ

Rok

2007

Popis

Úloha KRI: manažment projektu a prenos know-how

Partneri: Timok Club, Knjaževac, Srbsko

Doba trvania: máj 2006 – apríl 2007

Financovanie: Bratislavsko-Belehradský fond

Dosiahnuté výsledky:

Na základe prenosu skúseností a know-how zo Slovenska bolo založené a spustené fungovanie miestneho podnikateľského centra slúžiaceho ako servisné centrum pre podporu existujúcich a potenciálnych lokálnych podnikateľov s cieľom zvýšiť ekonomickú konkurencieschopnosť regiónu Knjaževac vo východnom Srbsku.

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava