Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Spravovanie rozvoja regiónov – príklad Slovenska

Téma

Typ

Rok

2014

Popis

Príspevok publikovaný na konferencii ERSA 2014: Regional development & globalisation: Best Practices. (iba v anglickom jazyku)

Knežová, J., Šteiner, A., Bauer, R., 2014.

Zobraziť alebo stiahnuť PDF

Galéria

Podobné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice 2008-2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok

Integrovaný prístup k príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, modelovo pre mesto Rožňava