Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Climate Change Kick-off

Téma

Typ

Rok

2013

Popis

Úloha KRI: Prenos know-how a odborné vedenie projektu

Partneri: Timok Club, Knjaževac, Srbsko – vedúci partner, Balkan Civic Coalition, Belogradchik, Bulharsko

Doba trvania: júl 2013 – november 2013

Financovanie: Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme

Dosiahnutý výsledok:

KRI lektori prostredníctvom tréningov zameraných na rozvoj kapacít mimovládnych organizácií v srbskom regióne Zaječar a bulharskom regióne Vidin zvýšili schopnosť tamojšej občianskej spoločnosti prebrať aktívnejšiu rolu v príprave a implementácii adaptačných politík a opatrení spojených s dopadmi zmeny klímy na lokálnej úrovni. Zároveň pripravili pilotné hodnotenie zraniteľnosti voči dopadom zmeny klímy v oboch spomínaných regiónoch.

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy