Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Adaptácia na zmenu klímy – naliehavá úloha miest

Téma

Typ

Rok

2014

Popis

V rámci projektu ClimCross Development sme publikovali novú príručku, ktorá je voľným pokračovaním tej prechádzajúcej. Tentokrát sme za zamerali výlučne na mestá a ich adaptáciu na zmenu klímy.

Šteiner, A., Hegyi, L.; Karpatský rozvojový inštitút, Košice, 2014.

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy