Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Téma

Typ

Rok

2021

Popis

Témy:
– Stromy a ich funkcie v meste
– Postavenie stromov z pohľadu urbanizmu
– Výber vhodných druhov stromov v urbanizovanom prostredí v zmenených klimatických podmienkach slovenských miest
– Význam pohlcovania uhlíka stromami v kontexte emisnej bilancie mesta

Uvedenie do tém:
– Ing. Anna Dobrucká, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň)
– Ing. Zuzana Hudeková, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy)
– Mgr. Ing. Petr Pavelčík (špecialista na nízkouhlíkové a offsetové projekty)

Seminár vznikol v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR.“

Galéria

Podobné

Dopady zmeny klímy na zraniteľné skupiny na Slovensku

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy