Novinka – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing link. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EN / SK

Verejná reakcia na podcast o zmene klímy

Téma

Typ

Rok

2022

Popis

Dobrý deň pán Dobšinský,

vo Vašom podcaste Ráno nahlas venovanom klimatickej zmene (s pánom Kováčom) odzneli informácie, ktoré sú v príkrom rozpore so súčasným vedeckým poznaním. Tvrdenie v nadpise, že „kľúčová v boji s klimatickými zmenami je voda, nie emisie oxidu uhličitého“ je na úrovni hoaxu, podobne akože rakovinu vyliečite savom. Podľa tohto tvrdenia sa mýlia organizácie ako IPCC, NASA, akadémie vied a 95% medzinárodnej vedeckej komunity. Viete si predstaviť aká veľká konšpirácia by to musela byť, ak by znižovanie emisií skleníkových plynov nebolo v boji s klimatickou zmenou kľúčové?

Škodlivosť tohto tvrdenia je zároveň v tom, že úplne nesprávne kombinuje témy a fakty, ktoré sú bezpochyby dôležité. A zároveň využíva to, že každý laik bude súhlasiť s tvrdením, že správne narábanie s vodou je kľúčové v podstate na čokoľvek. Žiadny vedec a odborník nespochybňuje dôležitosť vody, napr. v boji proti suchu ale vydávať to za riešenie príčin klimatickej zmeny je, pre boj s ňou, katastrofou. Dôsledkom toho je, že takéto tvrdenia môžu negatívne ovplyvniť povedomie a konanie občanov, úradníkov, poslancov, starostov a zmariť spoločné úsilie o zníženie produkcie skleníkových plynov.  To je jediná šanca, ako môžeme spomaliť rýchlosť globálneho otepľovania, čo je hlavným prejavom súčasnej klimatickej zmeny (je už len taký detail, že používanie množného čísla „klimatické zmeny“ miesto „klimatická zmena“ je prejavom odborného amaterizmu, keďže klimatické zmeny zahŕňajú všetky prirodzené zmeny klímy, ktoré sa za miliardy rokov na Zemi udiali a súčasná klimatická zmena, znamená zmenu spôsobenú človekom a jeho činnosťami).

Vedeli ste, že  k najrýchlejšiemu otepľovaniu dochádza v oblastiach Zeme, kde je vody (alebo snehu) na zemskom povrchu dostatok v priebehu celého roka: Arktída, severná až severovýchodná Sibír, Grónsko a severná Kanada? (viac na blogu klimatológa J. Pecha – http://climatemap.blogspot.com/2016/07/vysusovanie-krajiny-vs-silnejuci.html).

Aktuality považujeme za seriózne médium a preto nás takéto spracovanie témy, ktorej sa venuje náš inštitút už viac ako 10 rokov, nepríjemne prekvapilo. To, že od niektorých predstaviteľov našej štátnej správy odznievajú pseudovedecké tézy je smutné a škodlivé pre túto krajinu. Práve preto je, viac ako inde, úloha médií u nás kľúčová, aby na takéto prešľapy poukazovali, a nie naopak, aby ich ďalej šírili.

Sme si vedomí situácie v slovenských médiách. Redaktorov je málo, možnosť špecializácie sa na témy je obmedzená. To ale v tak vážnej téme, ktorá nie je v žiadnom prípade polemická a kde sú fakty jasné, nie je ospravedlnením.

Túto našu reakciu sme zverejnili aj našom webe a facebooku, pretože to považujeme za vec verejného záujmu.

Za Karpatský rozvojový inštitút

RNDr. Andrej Šteiner, PhD., Mgr. Michal Schvalb

V Košiciach, 2. 8. 2022

Galéria

Podobné

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na zmenu klímy

Záznam zo seminára: Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí

Uvedomelé samosprávy reagujú na zmenu klímy